GREENOVET – European VET Excellence Platform for Green

RAHOITUS: Erasmus+ KA3 Support for Policy Reform

HANKKEEN KOKONAISBUDJETTI: 4 382 004, 00 €

KOHDERYHMÄ: Ammatillinen koulutus

KESTO: 1.11.2020-31.10.2024

PARTNERIT: FH Joanneum ammattikorkeakoulu Graz, Itävalta (hankekoordinaattori), 18 eurooppalaista partneria Itävallasta, Portugalista, Pohjois-Makedoniasta ja Suomesta (Vamia, Vaasan yliopisto, Novia AMK, Merinova).

HANKEKUVAUS: GREENOVET -hanke edistää vihreän innovaation huippuosaamisen kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa (VET) kaikkialla Euroopassa mahdollistaen innovatiivisen, osallistavan ja kestävän talouden. Lisäksi se tarjoaa foorumin, joka yhdistää eurooppalaiset ammatillisen koulutuksen tarjoajat alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä keskeiset kumppanit paikallisissa innovaatio- ja osaamisekosysteemeissä.

Hankkeessa perustetaan ammatillisen osaamisen huippuyksiköt, Centres of Vocational Excellence (CoVE), neljälle alueelle: Steiermark (Itävalta), Leiria (Portugali), Vaasa (Suomi) ja Skopjen alue (Pohjois-Makedonia). CoVE:t edistävät aluekehitystä keskittämällä keskeisten sidosryhmien tietämyksen, resurssit ja infrastruktuurin kehitettäviin osaamisen ekosysteemeihin. CoVE:t edistävät ekologista, sosiaalista ja taloudellista kehitystä Euroopassa vihreällä ja kestävällä innovaatioprosessilla, jonka ammatillisen koulutuksen huippuosaaminen mahdollistaa.

Hankkeessa tuetaan ammatillisista opinnoista valmistuvien opiskelijoiden tulevaisuuden työelämävalmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia sekä yritysten osaavan työvoiman saantia vahvistamalla innovatiivista, yrittäjämäistä ja kestävää ajattelutapaa. Ammatillisten opettajien ja opiskelijoiden vihreän innovaation huippuosaamista kehitetään vastaamaan Vaasan seudun elinkeinoelämän osaamistarpeita mm. kouluttamalla opettajia, tuottamalla uusia koulutussisältöjä ja edistämällä opiskelijoiden yritysyhteistyötä vihreän innovaation kehittämisprojekteissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus syventää vihreän innovaation taitojaan myös yrityskäynneillä, käytännön työharjoittelussa sekä osallistumalla alueellisiin ja kansainvälisiin GreenInno Excellence -ammattitaitokilpailuihin. Alueellisten ja kansainvälisten yhteystyöverkostojen vahvistamisen lisäksi hankkeen keskeisenä päämääränä on tuottaa kestävä toimintamalli, jossa CoVE:n prosessien, palvelujen ja työkalujen seuranta ja arviointi on jatkuvaa ja johdonmukaista.

HANKEKOORDINAATTORI VAMIASSA: Anna-Miia Suihkonen

YHTEYSTIEDOT & LISÄTIETOA:

Anna-Miia Suihkonen, + 358 40 485 7624, anna-miia.suihkonen@vamia.fi

Katarina Sandbacka, +358 40 711 7070, katarina.sandbacka@vamia.fi

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.