European Pathway – a Gateway to work (EPaG)KOHDERYHMÄ

KOHDERYHMÄ: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja opettajat, työelämä

KESTO: 1.8.2017 – 30.4.2019

HANKEVASTAAVA VAMIASSA: Katarina Sandbacka

PARTNERIT:

Koordinaattori: Kainuu Ammattiopisto
Partnerit: Ammattiopisto Luovi, Raahen ammattiopisto, Ammattiopisto SAMIedu, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Omnia, Education and Mobility, Spain, The Placement Factory, The United Kingdom

RAHOITUS: European commission; ErasmusPro

KONTAKTI: Katarina Sandbacka, tel. +358 40 711 7070, katarina.sandbacka@vamia.fi

HANKEKUVAUS: European Pathway – Gateway to work (EPaG) on seitsemän ammatillisen oppilaitoksen ja niiden kansainvälisten kumppaneiden toteuttama pilottihanke. Tavoitteena on kokeilla ja kehittää pitkäaikaista ammatillista oppimista koskevaa liikkuvuutta (6-12 kuukautta) oppisopimuskoulutettaville, ja lopullisena tavoitteena on antaa nuorille oppisopimuskoulutuksille mahdollisuus kehittää taitojaan ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja vahvistaa samalla heidän eurooppalaista kansalaisuutta.

Yli 6 kuukauden pituinen oleskelu tarjoaa suurimman lisäarvon ammatillisten, henkilökohtaisten ja sosiaalisten taitojen parantamisessa. Liikkuvuus tuo sekä yritykselle että oppilaille hyötyä. Vaikka lyhyen aikavälin harjoittelu (alle 6 kuukautta) auttaa parantamaan henkilökohtaisia ja sosiaalisia taitoja, pidemmät harjoittelut parantavat huomattavasti ammatillista osaamista ja työllistettävyyttä työnantajan eduksi.