Eurooppalainen opintopolku

Eurooppalainen opintopolku Ruotsiin ja Norjaan ”Nästan som hemma men ändå borta”

PROJEKTIN KESTO:

1.8.2015-31.12.2016

OHJELMA:

Opetushallitus

HALLINNOIVA ORGANISAATIO:

Vaasan ammattiopisto – Vasa yrkesinstitut

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA (ENT. VAASAN AMMATTIOPISTO):

Katarina Sandbacka, 040 711 7070, katarina.sandbacka@vamia.fi

LISÄTIETOJA:

www.eurooppalainenopintopolku.fi/

VERKOSTO:

Ammattiopisto Luovi, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Kainuun ammattiopisto, Raahen ammattiopisto, Savonlinnan ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto

PROJEKTIN TAVOITE:

Hanke tukee opiskelijoita antamalla heille paremmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet opintojen suunnitteluun. Tämä tehdään luomalla malleja uudistuneiden opetussuunnitelmien hyödyntämiseksi hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Tavoitteena on tehdä kansainvälisyydestä luonteva osa opintopolkua.

Verkoston tavoitteena on helpottaa kansainvälisyysopintojen läpinäkyvyyttä, edistää opintosuoritusten siirtojärjestelmän käyttöönottoa ja lisätä työvoiman liikkuvuutta. Vaihtojaksojen tavoitteina ovat myös vastavuoroisuuden lisääminen hankeen kumppanuusverkostossa ja alueellisen yritysyhteistyön kehittäminen.

Tavoitteena on lisäksi edesauttaa opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ulkomaille ja etenkin muihin Pohjoismaihin parantamalla kielitaidon lisäksi heidän työnhakuosaamistaan.

PROJEKTIN ODOTETUT TULOKSET:
  • Työkulttuuri- ja kielikurssi Ruotsiin ja Norjaan
  • Verkkopohjainen työnhakukurssi ulkomaille”Työskentely ulkomailla” -tutkinnonosaJoustava eurooppalainen opintopolkumalli uuden opetussunnitelman mukaan
  • Päivitetyt verkoston www-sivut
  • Kulttuurikätköilyn edelleen kehittäminen kotikansainvälistymisessä
  • Kolmekielinen esite (suomi/ruotsi/englanti)