Establishingecvet@vao.fi

PROJEKTIN KESTO: 01.06.2015- 31.05.2017

RAHOITTAJA: Erasmus+ K1 liikkuvuushanke

YHDYSHENKILÖ VAMIASSA: Nina Korpela, nina.korpela@vamia.fi puh: 040-7647516, Katarina Sandbacka, katarina.sandbacka@vamia.fi , puh: 040-7117070

YHTEISTYÖMAAT: Viro, Ruotsi, Norja, Saksa, Tanska, Espanja, Skotlanti, Englanti, Slovenia

LIIKKUVUUKSIA: opiskelijat 63, asiantuntijat 15

PROJEKTIN TAVOITE: Opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuudessa tarjotaan mahdollisuus ulkomaan liikkuvuuteen kaikille oppilaitoksen koulutusohjelmille EQ4 neljän tasolla. Vaihdot toteutetaan ECVET-perusteisesti. Opiskelijoiden vaihdot ovat 5-12 viikkoa ja asiantuntijoiden 2 – 6 päivää. Opiskelijoiden ja asiantuntijoiden ammatillisen ja kansainvälisten taitojen kehittämisen lisäksi hankkeen tavoitteena on liikkuvuuksien laadun ja turvallisuuden kehittäminen. Lisäksi opiskelijat pitävät koko liikkuvuusprosessin ajan osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi blogia ja portfoliota. Uuden opetussuunnitelman mahdollistaminen ja ”arkioppimisen” tunnistaminen ja tunnustaminen sekä elinikäisen avaintaitojen hyödyntäminen ovat hankkeessa keskeisiä.

PROJEKTIN ODOTETUT TULOKSET:

  • Laadullinen ja turvallinen ECVET-järjestelmä tukee opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta.
  • Motivoitunut henkilökunta, jolla on hyvät ECVET- ja kansainväliset taidot ja joka mielellään laajentaa kansainvälistä yhteistoimintaa ja myös soveltaa kansainvälisiä näkökulmia opetukseensa.
  • Henkilökunnan liikkuvuuden lisääntyminen kaikilla Vamian opiskelualoilla.
  • Yhteistyö kansainvälisten kumppanien kesken perustuu yhteiseen luottamukseen ja yhteisymmärrykseen. Hanketta laajennetaan myös uusin maihin ja uusille aloille.
  • Työkaluja ja malleja opiskelijan koko liikkuvuusprosessin osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.
  • Opiskelijoiden yksilölliset ja joustavat opintopolut, jotka mahdollistavat ammatillisten taitojen rikastamisen ja laajentamisen, mukaan lukien mahdollisuuden erikoistumiseen ja kansainvälisiin taitoihin.
  • Vamian näkyminen luonnollisena mahdollisuutena potentiaalisille opiskelijoille ja työnhakijoille houkuttelevana työpaikkana.

Projekti toimii jatkona hankkeille ECVET_piloting _experts@vao.fi ja ECVET_piloting_students@vao.fi 2013-2015, jossa käynnistettiin ECVET-prosessin toimeenpanoon liittyviä liikkuvuushankkeita.