Ertop- erityinen työelämäosaaja

Ammatillisen erityisopetuksen kehittämis- ja palvelutoiminnan sekä työelämälähtöisyyden vahvistaminen.

HANKKEEN KESTO:

16.12.2015–31.12.2016

RAHOITTAJAT:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA (ENT. VAASAN AMMATTIOPISTO):

Claus Norrgrann, etunimi.sukunimi@vamia.fi

VERKOSTO:

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto (koordinaattori), Vaasan ammattiopisto, Sataedu, Koulutuskeskus Sedu, Kainuun ammattiopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto

TAVOITTEET:

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden keskeyttämisten vähentäminen. Ammatillisen erityisopetuksen työelämälähtöisyyden parantaminen siirryttäessä osaamisperusteisuuteen erilaisissa oppimisympäristöissä. Eritysopiskelijan tukeminen työssäoppimisen aikana kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelijan tarpeista lähtevä osaamisperusteinen opetus. Työelämälähtöinen osaamisperusteisuus toteutuu tutkinnon osan tavoitteita mukauttaessa. Erityisopiskelijan opintopolun suunnittelu lisäämällä henkilökohtaistamista, digitalisaatiota ja itseohjautuvuutta.