Erikevi

HANKKEEN KESTO:

Vuosi 2016

RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA (ENT. VAASAN AMMATTIOPISTO):

Reima Mänty

VERKOSTO:

Wärtsilä, ABB Motors, ABB Transforms, Tarkmet Oy, Mapromec Oy, SOP-Metal Oy, Uwira Oy, Leinolat-Yhtiö Oy, K. Kukkanen Oy, Nortec Oy, Winnova (Turku-Loimaa-Pori), OSAO (Oulu), Tornio ja VAO.

TAVOITTEET:

Opintoon johtava opiskelusuunnitelma laaditaan yhdessä vientiteollisuusyritysten kanssa sekä palvelutuottajien ammattitaitoisen työvoiman saanti turvataan tulevaisuudessa. Opiskelija saa kuvan vientiyrityksen koko palveluketjun toiminnasta.