Erasmus+

ERKO – Erityisryhmien ohjaus ja opettaminen aikuiskoulutuksessa

KESTO: 1.6.2015–31.5.2017

RAHOITTAJA: EU

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Henna Hiipakka, puh. 040 525 1142, henna.hiipakka@vamia.fi

TAVOITTEET: ERKO-hanke on EU-komission ERASMUS+ -ohjelman rahoittama kansainvälisen liikkuvuuden hanke. Suomessa ERASMUS+ ohjemaa hallinnoi kansainvälisen liikkuvuuden keskus CIMO: Vamian henkilökunta tutustuu erilaisiin ohjaus- ja opetusmenetelmiin seuraamalla eurooppalaisia käytäntöjä eri maissa mm. Makedoniassa, Saksassa, Espanjassa ja Sloveniassa. Lisäksi hankkeessa osallistutaan eurooppalaiseen koulutus- ja kurssitarjontaan mm. Islannissa. Hanke toteutetaan vierailuina, jonka aikana osallistujat sekä seuraavat (Job Shadowing) että tekevät opetusjakson (teaching and training).

Hankkeen tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvan henkilökunnan ammatillista osaamista ja lisätä heidän motivaatiota uusien kokemusten kautta. Uudet menetelmät, käytännöt ja ennen kaikkea hankkeessa saadut kansainvälisyystaidot kehittävät koko organisaatiota ja vaikuttavat positiivisesti laatuun. ERKO-hankkeen tavoitteena on saada vertaiskokemuksia aikuisten erityisryhmien opettamiseen ja ohjaamiseen. Eritysryhmiin kuuluvia opiskelijoita ovat maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät, vangit, koulupudokkaat, vailla peruskoulutusta olevat jne. Hankkeessa tutustutaan aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opettamiseen, perustaitojen kuten matematiikan, ATK:n ja kielten opettamiseen ja ohjauskäytäntöihin.

Eurooppalaisella osaamisella ja yhteistyöllä kehitämme yhdessä parempia koulutuspolkuja ja paremman koulutuksellisen tasa-arvon kaikille opiskelijaryhmille.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ: Hankkeen osallistujat ovat erityisryhmiä opettavat kielikouluttajat, matematiikkaa ja tietotekniikkaa opettavat kouluttajat sekä ohjaavat kouluttajat ja opinto-ohjaajat.

LISÄTIETOJA:

Erasmus+ -ohjelma

EU programme for education