Erasmus kehittämishanke

Digimaths – ERASMUS+ Strategic Partnership: Using Digital Technologies to Improve Numeracy and Mathematics Learning

HANKKEEN KESTO: 1.8.2015-31.7.2017

RAHOITTAJA: Erasmus + K2 Partnership

KOHDERYHMÄ: Matematiikan opettajia tasolla EQF 1-4 ( peruskoulut, ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus, aikuiskoulutus)

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Minna Kari, minna.kari@vamia.fi, 040 187 2573 ja Katarina Sandbacka katarina.sandbacka@vamia.fi puh: 040 7117070

HALLINNOIVA ORGANISAATIO / KOORDINAATTORI: MS Jackie Howie, Learning Link Scotland, 17 Gayfield Square, Edinburgh EH3 1NX, Email: Jhowie@learninglinkscotland.org.uk

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Learning Link Scotland (Scotland, UK)LTA Solutions Ltd (Northern Ireland, UK)Trinity College Dublin (Ireland)Vaasan ammattiopisto (Finland)The Centre for Teaching Resources, University College Copenhagen (Denmark)Swiss Federation for Adult Learning (Switzerland)

HANKKEEN TAVOITTEET:

  • Tunnistaa digitaalisen teknologioiden käytön laajuutta ja laatua matematiikan opetuksessa Euroopassa, ja koota viimeisintä kansainvälistä tutkimustietoa alalta.
  • Kartoittaa hyviä käytäntöjä digitaalisten teknologioiden hyödyntämisessä matematiikan opetuksessa.
  • Opastaa eri asteiden opettajia digitaalisten teknologioiden hyödyntämisessä.
  • Tuottaa opettajille aiheeseen liittyvää materiaalia sekä valmentava kurssi, joita voidaan käyttää eri maissa Euroopassa.
  • Jakaa tietoa laajasti projektin nettisivun kautta, jolla julkaistaan projektissa tuotetut materiaalit, sekä järjestämällä kansainvälinen konferenssi.