Ensimmäiset opiskelijat saattohoitajan tutkintonimikkeellä valmistuivat Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta

Vamiasta valmistui Vanhustyön erikoisammattitutkinnon sekä ruotsinkielisen Specialyrkesexamen i äldreomsorgin ensimmäiset opiskelijat, jotka saivat valmistuttuaan käyttöönsä saattohoitajan nimikkeen. 

Vanhustyön erikoisammattitutkintokoulutus on kestänyt 1,5–2 vuotta. Opiskelijat ovat opintojen aikana olleet töissä ikäihmisten parissa (kotihoidossa, osastolla tai palveluasumisen yksiköissä), jossa hoidetaan ikääntyneitä ihmisiä, usein muistisairaita ja elämän loppuvaiheessa olevia.

Yksi valmistuvista on Katriina Leinonen. Hän aloitti opinnot, kun työpaikalla annettiin kaikille hoitajille mahdollisuus osallistua Elämän loppuvaiheen hoitotyön tutkinnon osan koulutuksen. Koulutuksen aikana opettaja Merja Soldan kertoi, että halutessaan voi opintoja jatkaa erikoisammattitutkintoon, josta valmistuttuaan saa saattohoitajan nimikkeen.

– Innostuin siitä ja hain jatkoon. Tein Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamialaopintojen lisäksi vielä muun muassa lääkelaskentaa, että pääsin muiden kanssa jatkamaan samaan tahtiin opintoja.

Opiskelu on ollut tosi kivaa. Olen oppinut paljon uutta ja saanut jakaa muiden hoitajien kanssa kokemuksia, kertoo Katriina

Aiemmin Vamialla on voinut opiskella erikoisammattitutkinnosta vain saattohoidon tutkinnonosaa. Uuteen erikoisammattitutkinnon kokonaisuuteen kuuluu neljä osaamisalaa – ikääntyneen ihmisen palveluohjaus, muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukeminen, ikävalmennus sekä elämän loppuvaiheen hoitotyö. Kukin osaamisala muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Katriina kannustaa lähtemään mukaan opiskeluun, jos on intoa lisätä osaamistaan ja parantamaan ammattitaitoaan:

– Kyllä kannattaa lähteä opiskelemaan. Koulutuksessa oppii paljon uutta ja saa jakaa kokemuksia ja ammattitaitoa muiden opiskelijoiden kesken.