Työllisty puhtausalalle koulutus maahanmuuttajille (709532), työvoimakoulutus, Oy EduVamia Ab

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on jo puhtausalan koulutus, mutta joiden puutteellinen kielitaito ja puutteet työnhakuvalmiuksissa ovat esteenä työllistymiselle.

 

KUVAUS

Koulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien kielitaitoa, toimintavalmiuksia suomalaisessa työelämässä, kykyä toimia työyhteisön jäsenenä, kerrata opittuja ammatillisia taitoja ja työllistyä puhtausalan työhön. Tavoitteena on, että osallistuja osaa tuoda esille osaamisensa ja markkinoida itseään alan työnantajille.

 

Koulutus toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena, mutta se sisältää myös etäopiskelua, joka vahvistaa opiskelijoiden omatoimisuutta sekä itsenäisen opiskelun ja tiedon- ja työnhaun taitoja. Koulutus sisältää myös kielituettua työssäoppimista, jonka erityisenä tarkoituksena on parantaa opiskelijan työllistymismahdollisuuksia.

 

Koulutuksessa opitaan puhtausalalla tarvittavia työelämätaitoja, kerrataan ammatillisia sisältöjä, vahvistetaan työnhakutaitoja ja suomen kieltä.

 

SISÄLTÖ

  • Ammatillinen suomen kieli
  • Ammatillinen vuorovaikutus asiakas- ja työyhteisötilanteissa
  • Työ- ja asiakasturvallisuus
  • Työ- ja toimintakyky
  • Tavanomaisten tilojen siivous
  • Ensiapu
  • Työelämän digitaidot
  • Työnhakutaidot
  • Tutustumis- ja työnantajakäynnit
  • Työssäoppiminen

 

KOULUTUSAIKA

30.1.-29.6.2023, 104 päivää.

 

HAKEMINEN

Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata Oma asiointi -palvelussa osoitteessa te-palvelut.fi.

Haastattelut pidetään 26.1.2023 Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa, Vaasan toimipaikassa. Kutsut haastateltaville lähetetään tekstiviestillä.

 

LISÄTIETOJA

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

 

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:

Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15, neuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

 

KOULUTUKSEN YHTEYSHENKILÖ

Terhi Mesikämmen, Oy EduVamia Ab, 040 525 3081,terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi