Turvallisuusalan ammattitutkinto, iltakoulutus

TURVALLISUUSALAN AMMATTITUTKINTO, ILTAKOULUTUS

 

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut ymmärtää ammattinsa asiakaspalveluluonteen ja osaa toimia vahinko-, ongelma- tai konfliktitilanteissa. Hän hallitsee vuorovaikutuksen sekä sanallisen ja sanattoman viestinnän perusteet ja hyödyntää niitä työssään. Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa esimerkiksi vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, henkivartijana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

 

Koulutusaika

Koulutus kestää 1-2 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voit aloittaa seuraavina ajankohtina

Tutkinnon osat 

  • Pelastustoiminta 25 osp 20.9-3.11.2022
  • Järjestyksenvalvonta 25 osp 8.11-8.12.2022

Kevät 2023

  • Väliaikaisen vartijan koulutus 40h, 10.1-2.2.2023
  • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp , 6.2-15.2.2023 
  • Vartijan koulutus 80h, 7.2, 14.2, 20.3-10.5.2023
  • Henkilösuojaus 25 osp,15.5-21.6.2023 

     

 * Vartijan koulutus 25 osp sisältää väliaikaisen vartijan 40h ja vartijan koulutuksen 80h. 

 

Hakuaika 

Koulutus alkaa                   Haku päättyy                    Haastattelut 

6.2.2023                             27.1.2023                           30.-31.1 ja 1.2.2023 

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen, milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

 

Koulutuksen kuvaus

Turvallisuus perustutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta osasta, Vartijan koulutus sekä Pelastustoiminta 50 osaamispistettä OSP). Valinnaisista osista Järjestyksenvalvonta antaa sinulle vahvat eväät varsinaiseen työhön. Lisäksi voit valita urasuunnitelmasi mukaisia valinnaisia osioita. Valinnaisten opintojen laajuus tulee olla 100 osp.

Koulutuksen toteutus

Koulutukseen sisältyy lähiopiskelupäiviä 1-4 iltaa viikossa. Lähipäivien määrään vaikuttaa sekä aikaisempi osaamisesi että se kuinka nopeasti haluat opinnoissasi edetä. Lähiopinnot järjestetään Sampokampuksella (Sepänkyläntie 16). Opinnot toteutaan pääsääntöisesti klo 16-21, myös muuta ajat ovat mahdollisia.  Koulutuksessa painotamme käytännön osaamista ja alan työtehtävissä toimimista. 

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.

Hinta

198,00 €

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Tutkinnon pääsyvaatimuksena on 18-67 vuoden ikä ja soveltuvuus alan työtehtäviin. 

Kielitaitovaatimus B.1.1

Kaikista hakijoista tehdään Suojelupoliisille suppea turvallisuusselvityshakemus.

Lisäksi koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset terveydentilavaatimukset hakuvaiheessa.

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Kantola 040 834 2518; heli.kantola@vamia.fi