Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, SOTE MEETS HYTE

SOTE MEETS HYTE – Laaja-alaiseen hyvinvointiin vankalla yhteistyöllä

Koulutus on suunnattu kaikille hyvinvoinnin ja sitä tukevien tehtävien ja palveluiden parissa työskenteleville ammattilaisille ja kehittäjille kunnissa, hyvinvointialueilla, järjestöissä, seurakunnissa ja yrityksissä. Koulutus sopii myös esihenkilöasemassa toimiville kehittäjille. Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa opiskelija voi osoittaa tuotekehittäjäosaamista.

Koulutus kattaa koko kehitystyön prosessin aina ideavaiheesta suunnitelmien toteuttamiseen saakka. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena työn ohessa, jolloin koulutus on maksutonta. Koulutuksen myötä saat valmiuksia asiakaslähtöisten, hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden kehittämiseen sekä nykyisten toimintaprosessien parantamiseen yhteistyössä yli toimiala- ja organisaatiorajojen.

Palvelumuotoilulla tuloksiin – Koulutuksen toteutuksessa mennään palveluiden ja toimintamallien kehittämisen ytimeen – koko valmennusprosessi on ideointia, kehittämistä, pilotointia ja lopulta käyttöönottoa organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta.

Koulutuksessa tarjotaan konkreettisia menetelmiä sovellettaviksi kehittämistyössä sekä hyödynnetään mm. Innokylän työkaluja. Koulutuksen sisällöissä yhdistyy uusin tutkimustieto hyviin käytännön case-esimerkkeihin sekä kehittämisen työkaluihin.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Verutum Oy:n ja Innokylän kanssa. Ohjelman kouluttajat ovat eri osa-alueiden huippuasiantuntijoita ja valtakunnallisesti tunnustettuja osaajia.

Koulutusaika

Koulutus kestää keskimäärin 1,5 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen.

Koulutus alkaa                           Haku päättyy                               Haastattelut

27.11.2023                                    jatkuva haku                               sopimuksen mukaan

Tutkinnon muodostuminen

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Pakollinen tutkinnon osa on Proaktiivinen kehittäminen ja sen laajuus on 90 osaamispistettä. Valinnaiset tutkinnon osat ovat kukin laajuudeltaan 45 osaamispistettä. Valinnaiset osat ovat:

Brändin rakentaminen

Innovaattorina toimiminen

Palvelumuotoilu tuotekehityksessä

Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

Koulutuksen toteutus

Voit joustavasti osallistua koulutukseen työn ohella. Näytät osaamistasi ja suoritat tutkinnon käytännön työtehtävissäsi toteuttamasi henkilökohtaisen kehitysprojektin avulla.

Koulutukseen sisältyy 10 verkko-opiskelupäivää ja kunkin päivän aikana käydään läpi tuotekehitystyön eri teemoihin liittyviä aihekokonaisuuksia. Koulutus suoritetaan oppisopimuksena.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Koulutukseen valinnassa painotamme sitä, että opiskelija työskentelee sellaisissa työtehtävissä, joissa oman kehityshankkeen tekeminen on mahdollista.

Lisätietoja (Verutum)

saat ilmoittautumalla orientaatioinfoon etäyhteyksin Teamsillä 3.10.2023 klo 8.30-11.00. (https://verutum.fi/ilmoittaudu/).

Lisätietoja lisäksi

Opettaja Markus Pulkkinen, puh. 040 481 4908 markus.pulkkinen@vamia.fi 

Oppisopimuspalvelut Niina Topp, puh. 040 523 3023 niina.topp@vamia.fi