Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä, etätoteutus, HAE NYT, koulutus alkaa 2.8.2023

Onko tulevaisuuden unelma-ammattisi web-ohjelmoija, pelikehittäjä tai ohjelmistosuunnittelija? ICT-ala on jatkuvasti kehittyvä ja kansainvälinen tekninen toimiala, joka tarjoaa haasteita ja monipuolisia mahdollisuuksia kehittyä alan asiantuntijaksi. Tule meille opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon kuuluvaa ohjelmistokehittäjän osaamisalaa, jonka suorittaneet voivat työskennellä esimerkiksi ohjelmoijina, peliohjelmoijina, fullstack-webkehittäjinä, muissa alan työtehtävissä tai yrittäjänä.

Alalla toimiminen edellyttää luovuutta, teknistä innostuneisuutta ja hyviä oppimis- ja ongelmanratkaisutaitoja. 

Koulutus alkaa

2.8.2023

Koulutuksen voi mahdollisesti aloittaa myös muina aikoina opettajan/opinto-ohjaajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, mikäli ryhmässä on tilaa.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on 23.1.- 31.3.2023. Haku voidaan päättää jo aiemmin, mikäli hakemuksia tulee runsaasti. Hakemukseen tulee liittää mahdolliset tutkintotodistukset liitteineen, opintosuoritusotteet (myös kesken jääneet opinnot) sekä viimeisimmät työtodistuksetIlman liitteitä hakemuksia ei oteta jatkokäsittelyyn. Haastattelut koulutukseen tehdään etänä videohaastatteluna Teamsin kautta sitä mukaa kun hakemuksia tulee. Valinnoista ilmoitetaan toukokuun aikana, koulutukseen valitaan n. 35 opiskelijaa.

Koulutusaika ja toteutus

Koulutus toteutetaan etäopetuksena, joten voit osallistua miltä paikkakunnalta tahansa, lähipäiviä ei ole ollenkaan. Koulutus kestää keskimäärin 2-2,5 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot. Mahdolliset osaamisen tunnustamiset aiemmista opinnosta tehdään jokaiselle koulutukseen valituksi tulleelle henkilökohtaisesti opintojen alussa.

Opiskelu tapahtuu etänä erilaisia verkkopalveluja hyödyntäen. Käytössä on esim. Moodle-oppimisympäristö ja Teams, jonka kautta etätunnit pidetään. Koulutus on opettajavetoista ma-pe klo 8-16 välillä, saat siis ohjeita ja tukea päivittäin. Opiskella voi itsenäisesti myös muuna aikana (opetustilanteet tallennetaan), jos et päivisin pysty esim. töiden takia osallistumaan.

Koulutuksen kuvaus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joista 145 osp on ammatillisia ja 35 osp yhteisiä opintoja.

Ammatillisissa opinnoissa opiskelet ohjelmistojen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, testausta, peli-/verkko-/mobiiliohjelmointia, sulautettua ohjelmointia (robotiikka, iot-ratkaisut), kuvankäsittelyä, käyttöliittymäsuunnittelua, peligrafiikkaa, tietovarastojen suunnittelua ja rakentamista ja websivujen tekemistä. Lisäksi opinnot sisältävät tietoteknisen ympäristön asentamisen ja hallinnan perusteet, asiakaspalvelua ja yrittäjyyttä. Ohjelmointikielistä ja ympäristöistä opetuksessa käytössä ovat mm. Visual C# / PHP / Python / JavaScript / Unity/ HTML / SQL / Wordpress. Näytöt opiskelija voi suorittaa millä tahansa modernilla ohjelmointikielellä. 

Office 365 ja Adobe CC-paketin ohjelmat ovat opiskelijan käytössä opintojen ajan. 

Osan opinnoista ja suurimman osan näytöistä voi tehdä myös yrityksissä ja organisaatioissa. Työelämän oppiminen voi tapahtua myös ulkomailla. Ohjelmistokehittäjät työllistyvät alan tehtäviin julkisen sektorin organisaatioissa ja yrityksissä tai perustavat oman yrityksen. Työllistyminen vaatii hyvää ammattitaitoa ja jatkuvaa ammatillista uusiutumista.

Lisätietoja: www.ohjelmistokehittaja.fi/etatoteutus

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Perustutkinnot: peruskoulu tai 2. asteen tutkinto

Valinnat koulutukseen tehdään haastattelun, hakijan aiemman kokemuksen ja/tai alalle soveltuvuuden perusteella. Valinnassa painotetaan myös etäopiskeluvalmiuksia (tilat, laitteet, ajankäyttö, osaaminen), aiempi kokemus etäopiskelusta katsotaan hyödyksi. Hakijat pisteytetään edellä mainittujen seikkojen perusteella.

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso A2.2.

Linkki tutkinnon perusteisiin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7861752/tiedot

Hinta

Koulutus on maksuton.

 

Lisätietoja antavat

Lehtori Pentti Peura, puh. 040 564 7412  pentti.peura@vamia.fi

Opinto-ohjaaja Minna Eteläpää, puh. 040 756 8406, minna.etelapaa@vamia.fi