Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Opi johtamaan henkilöstöä, talotekniikkaa ja projekteja entistä paremmin!

Suorita Talotekniikan erikoisammattitutkinto oppisopimuksella!

 

Koulutuksen kohderyhmä

Talotekniikan erikoisammattitutkinto soveltuu pitkän käytännön työkokemuksen talotekniikasta omaaville (esim. nokka- tai kärkimiehille), työnjohtotehtäviin siirtyville tai jo työnjohtotehtävissä toimiville henkilöille sekä yrittäjille. Koulutus soveltuu myös ammatilliseen uudelleenkoulutukseen valituille henkilöille.

 

Koulutuksen sisältö

 1. Työnjohto-osaamisen kehittäminen

Työnjohtajana toimiminen

Opit ymmärtämään henkilöstöjohtamisen tärkeyden sekä kasvatat osaamistasi esimiehen roolissa toimittaessa. Töiden ja ihmisten johtamiseen liittyvät vastuut ja velvollisuudet selkeytyvät koulutusosion aikana, teet oman johtajuuden kehittymissuunnitelman.

Tuottavuus ja kannattavuus

Koulutuspäivän jälkeen tiedät mitkä tekijät vaikuttavat kannattavuuteen. Ymmärrät hinnan, määrän, tuotannon kustannusrakenteen vaikutuksen kannattavuuteen. Ymmärrät asiakaskokemuksen ja asiakkaan osallistamisen merkityksen vastuualueeseesi liittyen.

Taloteknisen projektin tai urakan laadukas läpivieminen 

Koulutuksessa opit projektin suunnittelun perusteet sekä siihen liittyvät seurantatyökalut. Koulutuspäivällä käydään läpi aloituskokouksiin sekä asennustyön organisointiin, valvontaan, dokumentointiin ja luovutuksiin liittyvät keskeiset asiat. Tässä koulutusosiossa käydään läpi myös työturvallisuuteen ja toiminnan ohjaukseen liittyviä asioita.

 

 1. Putkiasennusurakan tai ilmanvaihtourakan käytännön järjestäminen 

Asennustyömaahan liittyvät järjestelyt

Tässä koulutusosiossa valitset osaamisesi ja vastuualueesi mukaisesti joko putki- tai ilmanvaihtourakkaan liittyvät painotukset.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:

 • yhteensovitus LVI:n ja rakennustekniikan näkökulmista
 • eri toimijoiden ja vastuullisten työnjohtajien rooli, vastuut sekä velvollisuudet
 • työmaan aluesuunnittelu
 • työmaan turvallisuussuunnittelu ja ympäristönsuojelu
 • yleiset työmaajärjestelyt aikatauluineen, poikkeamineen sekä malliasennuksineen

Asennustyön talouden ja sopimusten hallinta

Koulutuksessa opit tarjousmenettelyn ja yleisen sopimustekniikan perusteet. Osaat toimia työmaakokouksissa ja ymmärrät niiden merkityksen. Koulutuspäivillä käsitellään myös lisä- ja muutostöihin, aikatauluun ja muutoksiin sekä aliurakointiin liittyviä asioita. 

 

 

Tutkinnon rakenne

Tutkinto suoritetaan Talotekniikan erikoisammattitutkintoon sisältyvästä, talotekniikkaurakoinnin osaamisalalta. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp): pakolliset tutkinnon osat (yht. 120 osp) ja valinnainen tutkinnon osa (60 osp).

 

Pakolliset tutkinnon osat

 • Taloteknisen asennustyön laadun varmistaminen ja työryhmän ohjaaminen (60 osp)
 • Taloteknisen asennustyön talouden hallinta (60 osp)

 

Valinnaiset tutkinnon osat (60 osp)

Putkiasentaja (EAT) | 60 osp

 • Putkiasennusurakan käytännön järjestäminen (60 osp)

 

Ilmanvaihtoasentaja (EAT) | 60 osp

 • Ilmanvaihtourakan käytännön järjestäminen (60 osp)

 

Rakennuspeltiseppämestari (EAT) | 60 osp

 • Teknisen eristysurakan käytännön järjestäminen (60 osp) tai
 • Rakennuspeltiurakan käytännön järjestäminen (60 osp)

 

Jokaisessa tutkinnonosassa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu vaadittavaan osaamiseen (Talotekniikan erikoisammattitutkinnon perusteet) https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8374400/tiedot

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus valmistaa viralliseen tutkintoon, jossa osaaminen osoitetaan koulutuksen yhteydessä oman työn ja organisaation lähtökohdista.

Koulutus koostuu 10:sta innostavista koulutuspäivistä sekä oman vastuualueen ja työnjohto-osaamisen kehittämiseen liittyvistä oppimistehtävistä. Etäopiskelun aikana ja oman kehittymisesi eteenpäin viemisessä sovellat koulutuspäivien sisältöjä omaan työhösi.

Koulutuspäivistä osa järjestetään etänä, osa lähikoulutuksena Vaasassa.  

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Rastor-Instituutin kanssa.

 

Koulutuksen kesto

Starttipäivä on maaliskuussa 2023. Tavallinen kesto on 13-18 kk, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

 

Paikka

Vaasa / verkko

 

Viimeinen hakupäivä

6.3.2023

 

Lisätietoja

Koulutuksen sisällöstä ja tutkinnon suorittamisesta: Marko Lukkari / Rastor-instituutti, puh. 050 570 4250, marko.lukkari@rastorinst.fi

Oppisopimukseen liittyvistä asioista: Mia Malmsten / Vamia oppisopimuspalvelut, puh. 040 485 8088, mia.malmsten@vamia.fi

 

Lataa esite!