Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja, päiväkoulutus

Perustason ensihoitajana osaat työskennellä terveydentilaltaan, toimintakyvyltään ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa.

Koulutusaika

Koulutus kestää keskimäärin 24 kuukautta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot. Valmistuneiden lähihoitajien tai sairaanhoitajien koulutusaika on n. 1 vuosi.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

2.8.2023

Koulutukseen on lisäksi jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Koulutuksen voi aloittaa myös opinto-ohjaajan / opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jos esimerkiksi tulet jatkamaan kesken jääneitä opintoja.

 

Hakuaika

Koulutus alkaa                            Haku päättyy                               Haastattelut / Soveltuvuuskokeet

2.8.2023                                     31.3.2023                                      soveltuvuuskoe 24., 25. tai 26.4.2023

 

Opiskelijavalinta

Hakijoille lähetetään sähköpostitse kirjallinen ennakkotehtävä, jonka perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuuskokeen toiseen vaiheeseen. Toisen vaiheen kokeessa on kuntotesti, ryhmätehtävä ja yksilöhaastattelu. Kuntotestissä testataan monipuolisesti lihaskuntoa, liikkuvuutta ja kehonhallintaa.

 

Koulutuksen kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osp. Opinnot koostuvat ammatillisista ja yhteisistä opinnoista. Ammatillisia tutkinnon osia ovat Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 25 osp, Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 30 osp, Ensihoidossa toimiminen 40 osp, Akuuttihoitotyössä toimiminen 35 osp. Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa 15 osp valitaan siten, että se täydentää osaamisalaa.

Perustason ensihoitajana voit suuntautua ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, mutta myös hyvin monipuolisesti muihin sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin.

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opintoina sekä työpaikalla oppimalla.

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Perustutkinnot: linkki kotisivuilla oleviin yleisiin perusteisiin.

Hakijan on oltava vähintään 18 v. opintojen alkaessa ja hänellä on oltava vähintään B-luokan ajokortti ennen hälytysajoon liittyvien opintojen aloittamista. Opintojen aikana opiskelijoilta pyydetään voimassa oleva rikosrekisteriote, jos työympäristöt sitä vaativat.

Alalla vaaditaan hyvää terveyttä ja soveltuvuutta. Koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, perustason ensihoitajan, terveydentilavaatimukset hakeutumisvaiheessa. Työelämän harjoittelupaikat ovat kaksikielisiä, joten molempien kotimaisten kielen taito on hyödyksi.

 

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso B 1.1. Vieraskieliset hakijat kutsutaan kielikokeeseen. Kokeen aikataulusta ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Riitta Eskola, puh. 040 744 5156, etunimi.sukunimi@vamia.fi

Avoimet ovet ti 21.2.2023 klo 10-14 Sampo-kampuksella, V-siipi. Sisäänkäynti H-pääsisäänkäynnin puoleisesta sisäpihasta. Kartta >>

Koulutuksen esittely Teamsissä ti 21.2.2023 klo 15-17. Linkki tapahtumaan >>