Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, osaamisalakoulutus

Lähihoitajana osaat työskennellä terveydentilaltaan, toimintakyvyltään ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa. Autat, tuet ja ohjaat eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Voit valita osaamisalasi useiden eri vaihtoehtojen joukosta. 

 

Koulutusaika 

Ennen osaamisalaan hakeutumista edellytetään vähintään lähihoitajan pakollisten tutkinnon osien suorittamista. 

Koulutus kestää keskimäärin 10 kuukautta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.  

Koulutuksen voi aloittaa päiväkoulutuksena 9.1.2024

  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen 
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito 
  • Mielenterveys- ja päihdetyö 
  • Sairaanhoito- ja huolenpito 
  • Suunhoito 
  • Vammaistyö 

Koulutuksen voi aloittaa monimuoto-opintoina 9.1.2024

  • Mielenterveys- ja päihdetyö

Koulutuksen voi aloittaa iltakoulutuksena 

  • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 10.1.2024
  • Jalkojenhoito maalis-huhtikuussa 2024 (päivämäärät tarkentuvat myöhemmin)

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Koulutuksen voi aloittaa opinto-ohjaajan / opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jos esimerkiksi tulet jatkamaan kesken jääneitä opintoja. Kirjoita lisätietoihin, mihin osaamisalaan haet ensisijaisesti. 

  

Koulutuksen kuvaus 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 ospOpinnot koostuvat ammatillisista ja yhteisistä opinnoista. Pakollisten tutkintojen jälkeen voit valita osaamisaloista sinua eniten kiinnostavan: ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, suunhoito, vammaistyö. Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa valitaan siten, että se täydentää osaamisalaa. 

Lähihoitajana voit työskennellä monipuolisissa työtehtävissä eri-ikäisten parissa. Työsi voi olla esimerkiksi päiväkodeissa, kotihoidossa, terveyskeskuksissa, kehitysvammahuollossa, päihdehuollossa, vanhustenhuollossa tai hammashuollossa. 

 

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan lähiopintoina sekä työpaikalla oppimalla. Opintoihin kuuluu myös itsenäisiä etä- ja verkko-opintoja. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Perustutkinnot: linkki kotisivuilla oleviin yleisiin perusteisiin. 

Alalla vaaditaan hyvää terveyttä ja soveltuvuutta. Koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan, terveydentilavaatimukset hakeutumisvaiheessa. Opintojen aikana opiskelijoilta pyydetään voimassa oleva rikosrekisteriote, koska osassa työympäristöjä rikosrekisteriote vaaditaan. 

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso B 1.1.  

 

Lisätietoja 

Opinto-ohjaajat Kati Rasinmäki, puh. 040 624 9854, Katri Pöntinen, puh. 040 573 4838 ja Riitta Eskola, puh. 040 744 5156, etunimi.sukunimi@vamia.fi