Sähkö- ja automaatioalan täydennyskoulutus (696098), Oy EduVamia Ab

Sähkö- ja automaatioalan täydennyskoulutus (696098)

Non stop haku 2023

 

Koulutuksen tarkoituksena on päivittää ja kehittää sähkö-, automaatioalan osaamista ja auttaa osallistujia työllistymään alan tehtäviin.  Koulutus sopii alalla jo työskennelleille tai alaa opiskelleille, mutta myös muille sähköalasta kiinnostuneille. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutustua alaan, hankkia tarvittavaa perusosaamista sekä sen jälkeen jatkaa soveltuvassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

 

Täydennyskoulutus ei sellaisenaan johda tutkintoon, mutta tutkintojen tai niiden osien suorittaminen on mahdollista jatko-opintoina.

Koulutuksen pituus voi vaihdella kymmenestä päivästä useisiin kuukausiin. Koulutuksen sisältö, laajuus ja aikataulu suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa.

 

KOULUTUKSEN KUVAUS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan kanssa aina ennen koulutuksen aloitusta vastuukouluttajan ja tarvittaessa opinto-ohjaajan kanssa. Koulutus on monimuotoista, jolloin lähiopetusta voidaan järjestää sekä päivisin että iltaisin, etäopiskelu toteutetaan pääasiassa Teams-ympäristössä. Koulutuksen aikana on mahdollisuus myös työpaikoilla tapahtuvaan harjoitteluun.

 

ESIMERKKEJÄ TARJOLLA OLEVISTA SISÄLLÖISTÄ

 

KORTTI- JA PÄTEVÖITYMISKOULUTUKSET

– Ensiapu EA1, Sähkötyöturvallisuus SFS6002, Työturvallisuuskortti, Tulityökortti, Tieturva 1

– Uusimmat sähköturvallisuusmääräykset (S3, S2 ja S1).

– Mahdollisuus suorittaa sähköturvallisuustutkinto S1, S2 tai S3.

 

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN

– Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet

– Alan työkalujen ja mittareiden käyttö

– Tekninen piirustus ja piirustustenluku

– Perusvalaistuskytkennät

– Sähkömittaukset

 

SÄHKÖ-, AUTOMAATIO- JA ICT-ASENNUKSET

– Putkitus-, johdotus- ja kalustustyöt

– Jakokeskusasennukset

– Käyttöönottotarkastukset

– Sähkömoottori- rele- ja logiikkaohjausasennukset

 

SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA

– Lämmitysjärjestelmäasennukset

– Kiinteistöjen sähköasennustyöt

– Työmaatoiminnot

 

AUTOMAATIOTEKNIIKKA

– Kappaletavara-automaatio: logiikkaohjaukset ja -ohjelmointi, robotiikka

– Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät; KNX, murto- ja paloilmoitinasennukset, antennijärjestelmät, valokuidut

 

KOULUTUKSEN YHTEYSHENKILÖT

Vastuukouluttaja Matias Mäkelä, VAMIA 040 648 3132 , matias.makela@vamia.fi

VamiaGuide: Hans Kankkonen, 040 186 9396.