Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto

Opi johtamaan henkilöstöä, rakennustuotantoa ja projekteja entistä paremmin!

Suorita Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto oppisopimuksella!

 

Koulutuksen kohderyhmä

Tutkinto soveltuu sinulle, jos toimit jo rakennusalan työnjohdollisissa tehtävissä tai olet siirtymässä näihin tehtäviin lähitulevaisuudessa.

Perusvaatimuksena koulutukseen on:

 • usean vuoden kokemus rakennusalan etumies-, työnjohto-, tai projektihallintatehtävistä
 • teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto ja haluat saada käytännön työnjohto-osaamista päivittäiseen työskentelyyn rakennustyömaalla.

Koulutuksen sisältö

 1. Työnjohto-osaamisen kehittäminen

Työnjohtajana toimiminen

Opit ymmärtämään henkilöstöjohtamisen tärkeyden sekä kasvatat osaamistasi esimiehen roolissa toimittaessa. Töiden ja ihmisten johtamiseen liittyvät vastuut ja velvollisuudet selkeytyvät koulutusosion aikana, teet oman johtajuuden kehittymissuunnitelman.

Tuottavuus ja kannattavuus

Koulutuspäivän jälkeen tiedät mitkä tekijät vaikuttavat kannattavuuteen. Ymmärrät hinnan, määrän, tuotannon kustannusrakenteen vaikutuksen kannattavuuteen. Ymmärrät asiakaskokemuksen ja asiakkaan osallistamisen merkityksen vastuualueeseesi liittyen.

Esimiehen työelämätaidot

Koulutuksessa käydään läpi yhteistoimintaan liittyvät keskeiset toimet työmaalla, asiakkuuden hallinnan perusteet, yleisimmät kokouskäytännöt, tilaajavastuun rajapinnat, työsopimukset ja -ehdot sekä työntekijöiden motivointiin vaikuttavia tekijöitä.

Rakennustuotannon johtaminen ja ohjaus

Koulutuspäivän ja kurssin sisältö keskittyy turvallisen työympäristön luomiseen, prosessiajatteluun sekä prosessien kehittämiseen, laatuun ja toimintavarmuuteen sekä asiakaspalautteiden käsittelyyn.

 1. Talonrakentaminen, infra ja talotekniikka

Rakennus- ja talotekniikan yhteensovittaminen

Koulutuksessa keskitytään työmaan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, ohjaamiseen sekä johtamiseen. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. yhteensovitus rakennustekniikan ja LVI:n näkökulmasta, roolit, vastuut ja velvollisuudet, työmaan aluesuunnittelu sekä työmaan turvallisuussuunnittelu ja ympäristönsuojelu.

Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu

Koulutuspäivän aikana käydään läpi seuraavia asioita; aikataulumuodot, aikataulun suunnittelu ja valvonta, resurssien mitoittaminen ja tehtäväsuunnittelun perusteet sekä näihin liittyvät aika-, kustannus-, laatu- ja työturvallisuuskriteerit.

Rakennustyömaan kosteudenhallinta

Kosteudenhallinnan merkitys ja yleinen ohjeistus ovat keskeisiä tekijöitä osaavassa ja vastuullisessa rakennustuotannossa. Tässä koulutusosiossa käydään läpi rakennusfysiikan perusteita: lämpö, kosteus ja ilman liikkuminen sekä erinäisiä kosteudenhallintatoimenpiteitä työmaalla. Koulutuksessa opit, miten kosteudenhallintaan liittyviä asioita tulee dokumentoida, mitata sekä tulkita.

Hankinnat, sopimukset ja logistiikka

Koulutuksessa kerrataan hankinta- ja sopimusjuridiikkaan liittyviä asioita (YSE ja RYHT), käydään läpi hankintastrategian keskeiset periaatteet sekä opitaan tilaus-, aliurakka-, materiaali- ja sopimushankintoihin liittyvät ydinkohdat. Koulutusosiossa käsitellään myöskin työmaan logistiikka.

Taloudellinen suunnittelu ja suunnittelun ohjaus

Koulutuksessa käydään läpi rakennushankkeen tavoitearvion laadintaa, kustannuslajeja ja -nimikkeistöä sekä lisä- ja muutostöiden systematiikkaa. Edelleen, perehdytään myös suunnittelun ohjauksen menetelmiin ja vaatimuksiin erilaisissa rakennushankkeissa.

Tutkinnon rakenne

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto. Kaksi osaamisalaa, valitaan sopivin työtehtävien mukaan. Laajuus 180 osaamispistettä (osp): pakollinen tutkinnon osa (80 osp) ja neljä valinnaista tutkinnon osaa (yht, 100 osp).

 

 • Rakennustyömaan työnjohdon osaamisala

 

Pakollinen tutkinnon osa

 • Rakennustyömaan osan kokonaisuuden hallinta (80 osp)

 

Valinnaiset tutkinnon osat (100 osp)

 • Rakennustyömaan osan hankintojen ja logistiikan hallinta, 25 osp
 • Rakennustyömaan osan suunnittelun ohjaus, 25 osp
 • Kosteusvaurion korjaustyönjohtajana toimiminen, 25 osp
 • Rakennusfysiikan, sisäympäristön ja talotekniikan perusteiden hallinta, 25 osp
 • Rakennustyömaan osan olosuhteiden hallinta, 25 osp
 • Rakenteiden tuennan ja jäykistämisen hallinta, 25 osp
 • Rakennustyömaan osan rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus, 25 osp
 • Rakennustyömaan osan tehtäväsuunnittelu, 25 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 25 osp

 

 • Rakennustyömaan työpäällikön osaamisala

Pakollinen tutkinnon osa

 

 • Rakennustyömaan kokonaisuuden hallinta (80 osp)

 

Valinnaiset tutkinnon osat (100 osp)

 

 • Työmaatoteutuksen hankintamenettelyt ja sopimustekniikka 25 osp
 • Työmaatehtävien tehtäväsuunnittelu ja –ohjaus 25 osp
 • Työmaatoteutuksen suunnittelun ohjaus 25 osp
 • Työmaatoteutuksen asiakkuuksien hallinta 25 osp
 • Työmaatoteutuksen rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus 25 osp
 • Työmaatoteutuksen olosuhteiden hallinta 25 osp

 

Jokaisessa tutkinnonosassa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu vaadittavaan osaamiseen (Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon perusteet) Opetushallituksen sivuilla: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3716629/tiedot

Koulutuksen toteutus

Koulutus valmistaa viralliseen tutkintoon, jossa osaaminen osoitetaan koulutuksen yhteydessä oman työn ja organisaation lähtökohdista.

Koulutus koostuu 10:sta innostavista koulutuspäivistä sekä oman vastuualueen ja työnjohto-osaamisen kehittämiseen liittyvistä oppimistehtävistä. Etäopiskelun aikana ja oman kehittymisesi eteenpäin viemisessä sovellat koulutuspäivien sisältöjä omaan työhösi.

Koulutuspäivistä osa järjestetään etänä, osa lähikoulutuksena Vaasassa.  

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Rastor-Instituutin kanssa.

Koulutuksen kesto

Starttipäivä on maaliskuussa 2023. Tavallinen kesto on 13-18 kk, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Paikka

Vaasa / verkko

Viimeinen hakupäivä

6.3.2023

Lisätietoa

Koulutuksen sisällöstä ja tutkinnon suorittamisesta: Marko Lukkari / Rastor-instituutti, puh. 050 570 4250, marko.lukkari@rastorinst.fi

Oppisopimukseen liittyvistä asioista: Mia Malmsten / Vamia oppisopimuspalvelut, puh. 040 485 8088, mia.malmsten@vamia.fi

 

Lataa esite!