Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kiinteistönhoitaja tai tekninen kiinteistönhoitaja, päiväkoulutus tai työn ohessa

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN AMMATTITUTKINTO, KIINTEISTÖNHOITAJA TAI TEKNINEN KIINTEISTÖNHOITAJA, PÄIVÄKOULUTUS TAI TYÖN OHESSA

Kiinteistönhoidon työtehtävät ovat monipuolisia ja työpäivät vaihtelevia. Kiinteistönhoitoalalla on tarjolla tehtäviä, joissa korostuvat teknisen osaamisen lisäksi asiakaspalvelutaidot, itsenäisyys ja vastuullisuus. Kiinteistöhuoltomiehen (ammattinimikkeitä mm. kiinteistönhoitaja, huoltomies, laitosmies) työtehtävät koostuvat kiinteistön laitteiden ja rakenteiden huollosta, valvonnasta, määräaikaistarkastuksista ja ulkoalueista huolehtimisesta. Pienet korjaukset ja asennukset kuuluvat työnkuvaan. Kiinteistöhuoltomiehet vastaavat tyypillisesti itsenäisesti omasta työkohteestaan. 

Koulutusaika

Koulutuksen kesto 1-2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti. Voit opiskella päiväkoulutuksena päätoimisesti tai työn ohessa. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aiemmin hankittu osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavana ajankohtana:

Jatkuva haku, kysy lisätietoa.

 

Koulutuksen voi aloittaa myös opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jos esimerkiksi haluat suorittaa vain osatutkinnon tai tulet jatkamaan kesken jääneitä opintoja.

 

Hakuaika

Koulutus alkaa                            Haku päättyy                               Haastattelut/ Soveltuvuuskokeet

jatkuva haku                                      jatkuva haku                                 koko hakuajan

Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Opinto-ohjaaja/ opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan.

 

Koulutuksen kuvaus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinnossa suoritetaan yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa, asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen. Se johdattaa sinut palvelusopimuksen, palvelukuvauksen ja asiakaslähtöisyyden mukaiseen palvelujen tuottamiseen.  Tämän lisäksi valitset oman kiinnostuksesi ja urasuunnitelmiesi mukaisia pakollisia ja valinnaisia opintoja. Muiden opintojen lisäksi koulutuksessa käsitellään muun muassa nykypäivän vapaa-ajanasuntojen varusteita. Esim. Turvallisuus- ja valvontakamerajärjestelmiä, vedenpuhdistuslaitteita ja lämpöpumppujärjestelmiä.

 

Koulutuksen toteutus

Päiväopinnot järjestetään lähi- ja etäopetuksena maanantaista perjantaihin pois lukien loma-ajat. Työn ohessa opiskelun lähiopetus tapahtuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Lähiopiskelun lisäksi käytössä on sähköinen oppimisalusta, jonka kautta mm. materiaalit jaetaan. Koulutuksessa painotamme käytännön osaamista ja alan työtehtävissä toimimista.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Valintaperusteet

https://vamia.fi/wp-content/uploads/2020/04/Valintaperusteet.pdf

 

Hinta

Koulutuksen hinta on 198 euroa. Oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksena toteutettaessa koulutus on maksuton.

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Kati Ahonen puh. 040 128 1935; kati.ahonen@vamia.fi