Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja tai vastaanottovirkailija, päiväkoulutus

Vastaanottovirkailija (majoituspalvelujen osaamisala) toimii asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa majoitusliikkeissä sekä matkailu-, kokous- ja kongressi-, kylpylä-, terveys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa yrityksissä ja toimipaikoissa. Vastaanottovirkailija tekee asiakkaiden huonevaraukset sekä sisään kirjaamisen ja lähtöselvityksen. Hän esittelee ja myy yrityksen muita tuotteita ja palveluja sekä opastaa asiakkaita paikallisten matkailupalvelujen käytössä. Työtehtävissä toimiessaan hän huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Työ vaatii asiakaspalveluhenkisyyttä, stressinsietokykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Hyvät etenemismahdollisuudet ja kansainvälisyys ovat alalle luontaisia.

Matkailupalvelujen tuottaja (matkailupalvelujen osaamisala) on kielitaitoinen sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkinen. Hän suunnittelee, toteuttaa ja tuotteistaa, markkinoi ja myy matkailutuotteita ja -palveluja. Hän osaa toimia paikallisen kulttuurin ja matkailutrendien mukaisesti. Matkailupalvelujen tuottajana osaat toimia asiakaspalvelutehtävissä esimerkiksi matkailukeskuksessa, ohjelma- tai oheispalveluyrityksessä, hotellissa, kylpylässä tai muussa matkailualan yrityksessä. Työtehtäviisi voi kuulua esimerkiksi erilaisen ohjelman ja palveluiden järjestäminen asiakkaille.

Matkailualan perustutkinnon suoritettuasi voit siirtyä työelämään. Saat myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten voit jatkaa opintojasi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Hakuaika

Haku alkaa                   Haku päättyy                 Haastattelut / Soveltuvuuskokeet 

24.2.2023                      18.8.2023                        haastattelu

                                                                                        

Hakemuksen lähetettyäsi, opinto-ohjaaja/opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi haastatteluajan. Jos haet kesän aikana, yhteydenotto tulee todennäköisesti vasta elokuussa.

Koulutuksen aloitus ja kesto

Koulutuksen voi aloittaa aikavälillä: 2.8. – 21.8.2023.

Edellä mainittujen aloituspäivien lisäksi koulutuksen voi aloittaa myös opinto-ohjaajan/ opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jos esimerkiksi haluat suorittaa vain osatutkinnon tai tulet jatkamaan kesken jääneitä opintoja.

Koulutuksen kesto on noin kolme vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti. Voit opiskella päiväkoulutuksessa päätoimisesti. Koulutuksen kestoon vaikuttaa aiemmin hankittu osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen kuvaus

Vastaanottovirkailija (majoituspalvelujen osaamisala) opiskelee matkailualan asiakaspalvelua ja myyntiä sekä vastaanoton asiakaspalvelua sekä valintasi mukaan esimerkiksi opastuspalveluita tai vaikkapa majoitusliikkeen varaustoimintoja. Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista ja yhteisten tutkinnon osien opinnoista, joista ammatillisia opintoja suoritetaan osittain työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin.

Matkailupalvelujen tuottajan (matkailupalvelujen osaamisala) opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista ja yhteisten tutkinnon osien opinnoista, joista ammatillisia opintoja suoritetaan osittain työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin. Ammatillisiin opintoihin kuuluu matkailualan asiakaspalvelua, matkailupalvelujen toteuttamista, opastuspalveluita, majoituspalveluita sekä matkailupalvelujen tuotteistamista. Opinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten alan toimijoiden kanssa.

Koulutuksen toteutus

Päiväkoulutus tapahtuu lähiopetuksena joka arkipäivä pois lukien loma-ajat. Lähiopiskelun lisäksi käytössä on sähköinen oppimisalusta, jonka kautta mm. materiaalit jaetaan. Koulutuksessa painotamme käytännön osaamista ja alan työtehtävissä toimimista. Koulutukseen sisältyy paljon myös työpaikalla hankittavaa osaamista.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Jatkuvan haun valintaperusteet. Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso A2.2.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Sari Tuovila, puh. 040 764 7562, sari.tuovila@vamia.fi

Oppisopimusasioissa koulutussuunnittelija Mia Malmsten, puh. 040 485 8088, mia.malmsten@vamia.fi