Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan työelämässä toimineille henkilöille, joita innostaa oman työn ja työyhteisön toiminnan kehittäminen. 

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon suorittanut kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laajan kehittämishankkeen omassa työyhteisössään. Tutkinnon suorittanut voi toimia kasvatus- ja ohjausalla kehittämistehtävissä.

 

KOULUTUSAIKA

Koulutuksen kesto on noin 12–15 kuukautta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

KOULUTUKSEN KUVAUS

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa

  • Kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

  • Kasvatus- ja ohjausmenetelmien kehittäminen, 60 osp
  • Monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla, 60 osp
  • Kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä, 60 osp

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opintoina sekä työpaikalla oppimalla. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Tutkinto suoritetaan työn ohella.

 

OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa. Edellytyksenä on myös kolmen vuoden työkokemus ja soveltuva työpaikka.

Opettaja Jaana Rajalahti gsm. 040 644 9440

Opinto-ohjaaja Kati Rasinmäki gsm. 040 624 9854

Oppisopimuspalvelut, koulutussuunnittelija  Tiina Ojala gsm. 040 150 3982