Potilassiirtojen ergonomiakortti, Oy EduVamia Ab

Koulutuksen tavoite ja hyödyt

Hyvät työkäytännöt hoitotyössä edistävät sujuvaa ja turvallista työskentelyä sekä vähentävät työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, lisäävät avustajan riskinarviointikykyä ja riskien hallintaa, parantavat potilaiden turvallisuutta sekä edistävät hoidon laatua. Koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet turvallisten ja sujuvien työkäytäntöjen kehittämiseen, liikkumisen avustamiseen sekä potilassiirtoihin. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortti on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksen kuvaus

Koulutus koostuu etäopiskelusta verkossa, lähiopetuksesta ja harjoittelusta omalla työpaikalla.

Perehdytys verkkoympäristön käyttöön 1.2.2023 klo. 15.00-16.00

Etäopiskelu verkossa (1 kk aikana) 1.2.-28.2.2023

 • Fyysiset kuormitustekijät ja riskien arviointi
 • Hoitotyön ergonomia ja oman kehon hallinta
 • Apuvälineet potilaan liikkumisen ja siirtymisen avustamisessa (biomekaniikan perusteet)
 • Työturvallisuus hoitotyössä
 • Kognitiivinen ergonomia hoitotyössä
 • Hyvinvoiva työntekijä – vinkkejä oman kunnon hoitamiseen ja työstä palautumiseen

Teoriaosuuden hyväksytysti suorittaminen mahdollistaa lähiopiskelujaksolle osallistumisen

Lähiopiskelu (2 pv) 9.3.2023 ja 16.3.2023

 • Potilassiirtojen ja liikkumisen avustamisen keskeiset periaatteet
 • Avustustilanteiden riskienarviointi ja riskienhallinta
 • Avustettavan voimavarojen sekä toimintakyvyn arviointi ja aktivointi
 • Luonnolliset liikemallit ja avustajan kehon hallinta
 • Avustaminen ja apuvälineiden käyttö erilaisissa siirtotilanteissa
 • Erikoistilanteiden harjoittelu koulutettavan kohderyhmän mukaan

Itsenäistä siirtotilanteiden käytännön harjoittelua omalla työpaikalla (noin 1 kk)

Kertaus + käytännön näyttötilaisuus (1 pv). Hyväksytystä suorituksesta myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortti. 20.4.2023

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kokonaiskesto on 3-4 kuukautta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy: 30.12.2022. Koulutuksen maksimiryhmäkoko on 16.

Paikka

Lähipäivät toteutetaan Vamian tiloissa Vaasassa.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii lehtori Marjut Töyli, TtM, työfysioterapeutti, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja.

Peruutusehto

Jos et pysty osallistumaan koulutukseen, peruutathan osallistumisesi viimeistään ilmoittautumisen päättymispäivänä sähköpostilla osoitteeseen juho.hernesaho@edu.vaasa.fi . Muussa tapauksessa laskutamme koulutuksen hinnan.

Hinta

485 € / osallistuja (alv. 0 %), 601,40 € (sis. alv. 24 %)