Hoiva-avustaja

Hoiva-avustaja tukee työssään asiakkaan hyvinvointia. Työ sisältää mm. asiakkaiden avustamista ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneillä. Työpaikka voi olla esim. kotihoito tai palvelutalo.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Avustuksella toteutamme hoiva-avustajakoulutuksen Kristiinankaupungissa, koulutus on suunnattu ensisijaisesti Ukrainasta tuleville pakolaisille.

 

Koulutusaika

Lähiopetus alkaa 14.8.2023. Verkko-opinnot on mahdollista aloittaa kesäkuussa 2023. Koulutus päättyy 29.11.2024.

 

Hakuaika

Hakuaika päättyy 4.6.2023. Soveltuvuuskokeet järjestetään Kristiinankaupungissa 8.6.2023. Hakijat kutsutaan erikseen soveltuvuuskokeeseen.

Mahdollinen lisähaku avataan soveltuvuuskokeiden jälkeen.

 

Koulutuksen kuvaus

Koulutukseen sisältyy sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnon osat

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Sekä lisäksi

  • oppimisvalmiuksia tukevia opintoja

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan pääosin lähiopintoina sekä työpaikalla oppimalla.

 

Koulutus on maksuton

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Alalla vaaditaan hyvää terveyttä ja soveltuvuutta. Koulutuksen järjestäjä huomioi SORA-lainsäädännön mukaiset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset hakeutumisvaiheessa. Opintojen aikana opiskelijoilta pyydetään voimassa oleva rikosrekisteriote, koska osassa työympäristöjä rikosrekisteriote vaaditaan.

 

 

Lisätietoja

Tiimivastaava Anne Eronen-Lindeblad, puh. 040 1383030

Opinto-ohjaaja Riitta Eskola, puh. 040 744 5156

Sähköposti: etunimi.sukunimi@vamia.fi