Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, Kompetensområdet för sjukvård och omsorg eller Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre, kvällstudier

Som närvårdare arbetar du med barn, vuxna och äldre i olika livssituationer och omgivningar.

 

Utbildningen lämpar sig för närvårdare, som vill utöka sitt kunnande och avlägga examen inom ett annat kompetensområde. Du kan ansöka till utbildningen även om du har avlagt enbart närvårdarens obligatoriska examensdelar. Utbildningen kan även avläggas via läroavtal.

 

Utbildningstiden

Utbildningen börjar 20.2.2023 och tar ca. ett år eller enligt personlig studieplan.

 

Du kan välja mellan dessa kompetensområden

  • Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre
  • Kompetensområdet för sjukvård och omsorg

 

I utbildningen ingår närundervisning 1-2 kvällar i veckan, handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på arbetsplatsen.

 

Ansökningstid:

Senast 28.2.2023

 

Tilläggsinformation

studiehandledare Tim Berglund tel 040 685 5471

läroavtal Siv Björklund, tel 040 748 3476; fornamn.efternamn@vamia.fi

Om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningsblanketten, kontakta Tim Berglund. Vi tar kontakt med alla sökande och eftersom vi använder e-post, kom ihåg att fylla i din e-postadress!