Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, Kompetensområdet för närvårdare, kvälls- / flerformsstudier

Som närvårdare arbetar du med barn, vuxna och äldre i olika livssituationer och omgivningar. T ex närvårdare som avlagt kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, främjar mental hälsa, livshantering och drogfrihet hos klienter i olika åldrar och livssituationer. Närvårdaren planerar, genomför och utvärderar klientens vård och rehabilitering, tillsammans med klienten och ett mångprofessionellt arbetsteam. Typiska arbetsplatser för dem som avlagt detta kompetensområde är olika enheter för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, inom den offentliga eller privata sektorn.

Utbildningen lämpar sig för närvårdare, som vill utöka sitt kunnande och avlägga examen inom ett annat kompetensområde. Du kan ansöka till utbildningen även om du har avlagt enbart närvårdarens obligatoriska examensdelar. Utbildningen kan även avläggas via läroavtal.

 

Du kan välja mellan dessa kompetensområden

 

  • vård och rehabilitering av äldre
  • sjukvård och omsorg
  • mentalhälsoarbete och missbrukarvård

 

Utbildningstiden

 

Utbildningen börjar 20.2.2023 och tar ca. ett år eller enligt personlig studieplan.

 

I utbildningen ingår närundervisning 1-2 kvällar i veckan, handledda självstudier, nätbaserad undervisning och inlärning på arbetsplatsen.

 

Ansökningstid

Senast 28.2.2023

 

Tilläggsinformation

studiehandledare Tim Berglund tel 040 685 5471

läroavtal Siv Björklund, tel 040 748 3476; fornamn.efternamn@vamia.fi

Om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningsblanketten, kontakta Tim Berglund. Vi tar kontakt med alla sökande och eftersom vi använder e-post, kom ihåg att fylla i din e-postadress!