Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom, dagstudier, börjar 2.8.2023

Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom ger dig färdigheter att arbeta i mångsidiga och omväxlande arbetsuppgifter inom affärverksamhetsbranschen.

Du kan fokusera tex. på försäljning och arbetsuppgifter inom marknadsföring eller företagets lönsamhet, bokföring, fakturering och reskontra, bokslut samt löneräkning. 

I studierna betonar man de praktiska uppgifterna och utbildningen passar bra också för dem som kommer direkt från grundskolan. Studierna sker i samma grupp med dem som har sökt via gemensam ansökan. 

Utbildningstid

Utbildningstiden är ca. 3 år eller enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet eller tidigare studier.

Utbildningen kan påbörjas vid följande tillfällen:

2.8.2023

Utbildningen kan också påbörjas vid andra tidpunkter, enligt en personlig plan, som planerats tillsammans med den ansvarige läraren/studiehandledaren.

Ansökningstiden

Du kan ansöka till utbildningen via kontinuerliga ansökan. Du blir kontaktat under våren och besluten om studieplatsen görs 15.6.2023. 

Man kan också söka på sommaren och bli vald i augusti om det finns plats i gruppen.    

Innehållet av utbildningen

Omfattningen av grundexamen är 180 kompetenspoäng (kp), av vilka 145 kp är yrkesstudier och 35 kp gemensamma studier. 

Förverkligandet av utbildningen

Utbildningen består huvudsakligen av närstudier, 5 dagar i veckan. Tidsmässigt hålls undervisningen på dagen, mellan 8–16 enligt läsordning. 

Närstudierna hålls på Hansa Campus, Krutkällarvägen 2.  Inlärning sker både i skolan och på verkliga arbetsplatser. Inlärning på arbetsplatsen står för ca 6 månader av den totala studietiden.

Inträdeskrav

Till utbildningen kan man söka med ett avgångsbetyg från grundskolan eller studentexamen som grund.

Ett allmänt språkkrav är på nivå B1.1. 

 

Tilläggsinformation:

Studiehandledare Tim Berglund 040 685 5471, tim.berglund@vamia.fi