Arbetsplats- och bedömarutbildning för bedömare inom social- och hälsovårdsbranschen 7.2.2023 (daghem och skolor)

Målgrupp: Personer som handleder och bedömer yrkesprov för studerande som avlägger grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare vid DAGHEM och SKOLOR

 

Anmälan:  senast den  02.02.2023

 

Utbildningsplats: Vamia, Mötesrummet Hietikko, Hansa 2.  Krutkällarvägen 2

Utbildare: Eva Foxell

  

Torsdag den 07.02.2023 kl. 12.00-16.00

 

Innehåll: Lag om yrkesutbildning, examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdarexamens uppbyggnad, utbildningsavtal på arbetsplatsen, handledning av studerande samt studerande med behov av särskilt stöd, påvisande samt bedömning av kunnandet vid yrkesprov, krav på yrkesskicklighet samt mål och kriterier för bedömningen.

 

Välkommen!

Eva Foxell, lärare

Vamia, Välfärdstjänster

Krutkällarvägen 2, 65100 VASA

eva.foxell@vamia.fi

040 194 5911