Digitop

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla

HANKKEEN KESTO:

1.1.2016-31.12.2017

RAHOITTAJA:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Heidi Mannström, heidi.mannström@vamia.fi,  040 584 8083

VERKOSTO:

Vamia (koordinaattori), Kpedu, Optima, Lao, Lappia, Sedu, YA

TAVOITE:

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on alle 25-vuotiaiden, vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen ja ohjaaminen digitaalisin välinein ja niihin kytkeytyvin pedagogisin toimintamallein nuorten, aikuisten ja oppisopimus opiskelijoiden osalta.

Digitaalisia ratkaisuja etsitään ja pilotoidaan niin ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista kuin sen alkaessa, sen aikana, arvioinnissa ja palautteen keräämisessä. Pilotointien perusteella tulokset levitetään organisaatioiden muille koulutusaloille hankkeen jälkeen. Hankkeen aikana koulutetaan myös työssäoppimisen ohjaajia ja opettajia digitaalisten ratkaisujen käyttöön. Tarkoituksen on parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua ja antaa opiskelijoille yksilöllisiä mahdollisuuksia edetä opinnoissaan.

TOTEUTUS:

Digitaalisia ratkaisuja etsitään ja pilotoidaan niin ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista kuin sen alkaessa, sen aikana, arvioinnissa ja palautteen keräämisessä.

TULOSRAPORTTI

Lue tästä