Botniaquality

HANKKEEN KESTO:

Hanke päättyi 31.12.2016

HANKKEEN RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA (ENT. VAASAN AMMATTIOPISTO):

Hillevi Kivelä, puh. 040 549 7430. hillevi.kivela(a)vamia.fi

VERKOSTO:

Optima (koordinaattori), Vaasan ammattiopisto, Folkhälsan Utbilding, VAKK, YA

HANKKEEN TAVOITTEET (VAO):

Sisäisen auditointimallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen johdon palautekanavaksi. Kehittää prosessien jalkauttamiseen työkalu oppilaitoksen nykyisistä käytännöistä. Tuloksena on työkalu, jonka avulla voidaan varmentaa henkilöstön osaaminen ja vaikuttamismahdollisuus. Kehittää riskianalyysiä ja kehittämissuunnitelmia osaksi laatukulttuuria.