Botniaquality 2

HANKKEEN KESTO:

hanke päättyy 31.12.2017

HANKKEEN RAHOITTAJA:

Opetushallitus

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Hillevi Kivelä, puh. 040 549 7430. hillevi.kivela(a)vamia.fi

VERKOSTO:

YA (koordinaattori), Vamia, Optima, Folkhälsan Utbilding,

HANKKEEN TAVOITTEET (VAMIA):

Alakohtaisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen työelämän kanssa työssäoppimisen nykykäytänteistä ja reformien tuomista muutoksista tuleviin käytänteisiin.

Osastokohtaisten riskikartoitusten tekeminen ja toimintasuunnitelmien laadinta havaittujen riskien poistamiseksi ja pienentämiseksi.

TULOKSET:

Tietous reformin muutoksista ja sen vaikutuksista on lisääntynyt.  Tulevat käytänteet on suunniteltu yhdessä työelämän kanssa.

Osastokohtaiset riskikartoitukset ja toimintasuunnitelmat.

TULOSRAPORTTI

Lue tästä