Aty – ammattiin ja työhön -hanke

 

HANKKEEN TOTEUTTAMISAIKA: 1.1.2018-30.6.2021

HANKKEEN RAHOITTAJA: ESR, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HANKEKOODI: S21233

TOIMINTALINJA: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

ERITYISTAVOITE: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

HANKKEEN KOKONAISBUDJETTI: 460 804€

HANKEKOORDINAATTORI: Vamia Jukka Mäntymaa, jukka.mantymaa(a)vamia.fi

ATY-ammattiin ja työhön hankkeen tavoitteena on työikäisten nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennus- sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen.

Hankkeen aikana on kehitetty haku- ja ohjauspalvelu VamiaGuide, joka on yhden palvelupisteen malli uraohjaukseen ja työnhakuun. Samalla se neuvoo ja opastaa uusia hakijoita koulutukseen hakeutumisessa ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeeseen osallistujien työllistymismahdollisuuksia on edistetty parantamalla heidän ammattiosaamistaan sekä tarjoamalla yksilöllisiä ohjaus- ja koulutuspalveluja. Hankkeen asiakkaat ovat parantaneet esimerkiksi suomen ja ruotsin kielen taitoa, sekä saaneet tietoa suomalaisesta työelämästä ja sen pelisäännöistä.

Hankkeessa mukana olleet henkilöt ovat edistäneet työelämäyhteistyötä erilaisissa verkostoissa. Hankkeen työelämäyhteistyökumppaneilla on ollut oikeanlainen tahtotila ja asiakkaille on löydetty sopiva harjoittelu- tai kesätyöpaikka yhteistyön ansiosta.