Aty – ammattiin ja työhön -hanke - Vamia

Aty – ammattiin ja työhön -hanke

 

HANKKEEN TOTEUTTAMISAIKA: 1.1.2018-31.12.2020

HANKKEEN RAHOITTAJA: ESR, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HANKEKOODI: S21233

TOIMINTALINJA: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

ERITYISTAVOITE: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

KUSTANNUSMALLI: Flat rate 17 %

HANKKEEN KOKONAISBUDJETTI: 460 804€

HANKEKOORDINAATTORI: Vamia Jukka Mäntymaa, jukka.mantymaa(a)vamia.fi

ATY-ammattiin ja työhön hankkeen tavoitteena on työikäisten nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaus-, valmennus- sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen.

Hankkeeseen osallistujien työllistymismahdollisuuksia edistetään parantamalla heidän ammattiosaamistaan, tarjoamalla yksilöllisiä ohjaus- ja koulutuspalveluja sekä kehittämällä ohjauksen ja motivoinnin toimintamalleja. Erityishuomiota kiinnitetään yksilöllisesti räätälöityjen koulutusmallien kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Hankkeen toiminnassa toteutetaan vertaiskehittämistä siten, että hankkeen asiakkaita aktivoidaan osallistumaan koulutus- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään jo olemassa olevien palveluiden toimivuuteen sekä palveluiden oikea-aikaiseen kohdentamiseen.

Hankkeessa kehitetään kummiyritysyhteistyötä yrityksissä tai yritysverkostoissa. Yritysyhteistyön tavoitteena on löytää yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan hankkeen asiakkaita työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoille ja hankkimaan ammattialan osaamista yrityksessä. Yritysyhteistyön tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään heille soveltuvaa työvoimaa sekä lisätä hankkeen osallistujien työllistymismahdollisuuksia.

 

Fontin koko
Kontrasti