KARKKI – Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

HANKKEEN KESTO: 1.1.2022 – 31.12.2023

RAHOITTAJA: Opetus- ja kulttuuriministeriö

RAHOITUS: 2 256 040 €, valtionavustusprosentti on 100 %

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA: Susanna Pakkala, puh 040 128 1936

TOTEUTTAJA: Koordinoija Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Verkostossa toimii 30 ammatillista koulutuksen järjestäjää valtakunnallisena verkostona.

TAVOITE:

Hankkeella kehitetään kokonaisarkkitehtuuria, työstetään kuvauksia, ohjeita ja muita tukimateriaaleja, koulutuksia ja tavoitellaan kokonaisarkkitehtuurin yhteen toimivuutta. Verkosto tuottaa kuvaukset ja muut materiaalit kaikkien ammatillisen koulutuksenjärjestäjien hyödynnettäväksi.

Tavoitteena on edistää Vamian kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin ja ammatillisen koulutuksen digitalisaation kehittymisen tukemista. Tavoitteina on käynnistää arkkitehtuurityö ja tukea koko hankkeen tavoitteita. Lisäksi päätavoitteena on kuvata Vamian tietojärjestelmäarkkitehtuuri.

TOIMINTA:

Käynnistämme Vamialla arkkitehtuurityön. Hankkeen sekä ammatillisen koulutuksen arkkitehtuurin asettaminen kansalliseen kontekstiin ja tehdään nykytilankartoitus.

Määritellään ja kuvataan ammatillisen koulutuksen toiminta- ja tietoarkkitehtuurikuvauksia täydentämään

  • tietojärjestelmäluokat / -luokitukset
  • tietojärjestelmäpalveluluokat / -luokitukset
  • tietojärjestelmäpalvelut
  • kansalliset tietojärjestelmät
  • tietojärjestelmäsalkku