ALBATTS

Alliance for batteries technology, training and skills (albatts) 2019-2023 612675-epp-1-2019-1-se-eppka2-ssa-b

        

RAHOITUS: Erasmus+ K2 Sectorskills Alliance Blueprint

HANKKEN KOKONAISBUDJETTI: 3 980 000€

KOHDERYHMÄ: Vaasan alue ja Vamian tekniikan yksikkö

KESTO: 1.12.2019-30.11.2023

WWW: www.project-albatts.eu

PARTNERIT: Skellefteå kommun (hankekoordinaattori),  Vamia/Vaasan kaupunki, Merinova, Vaasan yliopisto, Northvolt (Ruotsi), EUPPY, FEUP, EFAC, EC, ATEC (Portugali), ACEA (Belgia), APIA (Romania), Corvus, Vestland CC (Norja), Realizeit (Irlanti), SPIN360 (Italia), ISCN, VSB (Tsekki), AIA, HE3DA (Tsekki), Mariborin yliopisto (Slovenia)

HANKEKUVAUS: Alliance for Batteries Technology, Training and Skills (ALBATTS) on eurooppalainen hanke, joka keskittyy alati kasvavan sähköisen liikkuvuuden akkuekosysteemin osaamistarpeisiin sekä ammattitaitoon. Hankkeen tavoitteena on tukea Euroopan pyrkimystä tulla kilpailukykyiseksi tekijäksi akkuekosysteemissä tarjoamalla Euroopan teollisuudelle korkeatasoista asiantuntijuutta ja työvoimaa. Tarkoituksena on käydä läpi akun arvoketjun koko elinkaari raaka-aineiden käsittelystä, solukomponenteista ja teollisuudesta akun ja akustojen valmistukseen ja sekä liikkuvien että kiinteiden akkusovellusten kierrättämiseen ja uusiokäyttöön.

Hankkeen konsortio määrittelee uuden EU:n alakohtaisen strategian akkutoimialalle:

  • Kartoittamalla nykyisten ja tulevien sidosryhmien teknologiaa;
  • Tarvittavien uusien taitojen tunnistaminen EQF tasoille 4-7(toisen asteen ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulut, yliopistot);
  • Suunnittelemalla tiekartan ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan synkronoimiseksi, kehitetään koulutusohjelmia ja koulutuspaketteja sekä niihin liittyviä digitaalisia opetusmateriaaleja OER (=avoimet oppiresurssit)

ALBATTS –hanke kestää vuodesta 2019 vuoteen 2023 ja konsortioon sisältyy 20 organisaatiota 11:sta Euroopan maasta, teollisuuden ja koulutuksen sektoreilta alueellisiin yksiköihin.

HANKEKOORDINAATTORI VAMIASSA: Katarina Sandbacka

Vamian tehtävät hankkeessa: Vamia vastaa yhdessä Portugalilaisen partnerin ATEC:in  kanssa työpaketti 6:en – Training and Education for the Battery Industry johtamisesta.

LISÄTIETOJA HANKKEESTA: https://www.project-albatts.eu/en/home

YHTEYSTIEDOT: Katarina Sandbacka, tel. +358 40 711 7070, katarina.sandbacka@vamia.fi