Aktiivisuus tuo energiaa 2!

HANKKEEN KESTO:

1.8.2018 – 30.6.2019

RAHOITTAJA:

AVI-Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto

YHTEYSHENKILÖ VAMIASSA:

Elina Romar, etunimi.sukunimi@vamia.fi

VERKOSTO:

Vamia (koordinoija), Vaasan Lyseon lukio, Vasa gymnasium

TAVOITE:
 1. Lisätä ja vakiinnuttaa opiskelijoiden liikkumista koulupäivän aikana aikaisemmassa Liikkuvuus hankkeessa kehitettyjen mallien mukaisesti.
 2. Kehittää toiminnallisia oppimisympäristöjä sekä sisä- että ulkoympäristöissä niin, että moniammatillinen integroitu opetus on mahdollista.
 3. Kehittää liikuntatarjontaa kaikkien opiskelijoiden tarpeisiin, huomioiden erityisesti vähän liikkuvat opiskelijat.
 4. Lisätä opettajien kykyä motivoida opiskelijoita toiminnallisuuteen.
 5. Vahvistaa Vamian opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä yhteisöllisyyttä ja me-henkeä.
 6. Lisäämään eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua tasavertaisesti kaikkiin liikuntamahdollisuuksiin.
HANKKEESSA:
 • Hankkeen aikana pyritään vakiinnuttamaan ja juurruttamaan Vamian opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt toiminnallisiksi.
 • Suunnitellaan toiminnalliset oppimisympäristöt sekä sisä- että ulkotiloihin
 • Otamme huomioon nuorten ja erityisesti vähän liikkuvien opiskelijoiden tarpeet ja pyrimme lisäämään toiminnallista oppimista ja tarjota heitä motivoivia liikuntamuotoja.
 • Valitaan opiskelija liikuntatutorit, jotka innostavat erityisesti vähän liikkuvia opiskelijoita heitä kiinnostaviin liikuntamuotoihin ja etsivät uusia mahdollisuuksia toiminnallisuuden lisäämiseksi.
 • Tarjotaan opetus- ja ohjaushenkilöstölle mahdollisuus tutustua erilaisiin toiminnallisuutta lisääviin aktiviteetteihin
 • Järjestetään opiskelijoiden ja henkilökunnan välisiä yhteisöllisyyttä ja me-henkeä lisääviä liikuntatempauksia.
 • Varmistetaan, että myös eri kulttuureista tulevat opiskelijat voivat tasavertaisesti osallistua tarjottuun liikuntaan.